ANTEX RENATA ANTONI TROJAK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ MROCZEŃ 60/1 otrzymała
wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4, dotacje na kapitał obrotowy.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz
wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u
przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności
przedsiębiorstwa w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. od 1 lipca 2020 roku do 30
września 2020 roku.
Wartość ogółem projektu wynosi 214
339,26 zł i w całości finansowana jest z Funduszy
Europejskich.

Antex Sp. j.

+48 627 818 596
+48 783 717 010
antex@antexmeble.pl
Mroczeń 60/1
63-604 Baranów